Louise Thykær

Har arbejdet i Atelier KARAVANA fra august 2006.
Louise Thykær er en ekspressiv maler, som arbejder impulsivt med stor kraft og udtryk. Hun er ikke bange for undervejs i processen at forlade det sikre og slippe alle planer. Begrænsninger og konventioner slippes og det færdige billede viser et frit og åbent udtryk. Louise Thykær er inspireret af naturen: blomster, insekter, dyr og mennesker, som hun fortolker naivistisk. Hendes motiver undergår mange forvandlinger, inden det færdige værk står tilbage, fyldt med et følelsesladet udtryk og sprængfyldt af energi.

Worked at Atelier KARAVANA since August 2006.
Louise Thykær is an expressive painter working impulsive and forcefully. Her approach is very spontaneous and her motives undergo transformations without limits during the process leaving a free and open final impression. Nateure inspires Louise, flowers, animals and people, and she interprets her motives in a naive way. The final result radiates energy and emotions.

Næste..Næste
Collage