IND I KUNSTEN - UD I VERDEN.

Kunstnerhuset KARAVANA giver kunstnere med nedsat funktionsevne, mulighed for at træne aktivt medborgerskab gennem arbejdet med æstetiske lærerprocesser med teater, musik, billedkunst og fortælling.

Aarhus kommunes medborgerskabspolitik, jvf pjece om medborgerskabspolitik, (kort version) opfordrer alle borgere til at bruge sine evner og udnytte sine muligheder aktivt. Der må gerne eksperimenteres og der gives plads til mangfoldighed. Denne politik spiller en stor rolle i Kunstnerhuset KARAVANAs arbejde.

Som led i at skabe mulighed for at yde aktivt medborgerskab, skaber Kunstnerhuset KARAVANA rammer og rum for at træne medborgerskab. Mennesker med nedsat funktionsevne, har brug for at fordomme om handikap nedbrydes og til dette formål eksperimenteres med at opbygge en fortællekultur, som skaber dialog med borgere uden for Kunstnerhuset. Der eksperimenteres med at indgå nye forpligtende og givende fællesskaber. Kunstnerhuset inviterer studerende, kunstforeninger, aktivitetscentre og andre interesserede på besøg i Kunstnerhuset. Kunstnerne tager ud laver udstillinger, spiller koncerter laver teateroptog mm. Dette arbejde fortæller kunstnerne om i sognegårde, på plejehjem, på seminarier, i kunstforeninger mm.

Kunstnerne i KunstnerhusetKARAVANA bidrager aktivt med alt det, de er gode til: Teater, musik, billedkunst og fortællinger om deres kunstneriske virke. De oplever en stor lydhørhed blandt husets gæster, studerende mm. Via arbejdet med de æstetiske læreprocesser, bliver indtryk bearbejdet til kunstneriske personlige udtryk - i form af kunstværker, forestillinger, optog, koncerter osv. Kunstnerne skaber tillige fortællinger om det kunstneriske arbejde og dèt at være kunstner i Atelier KARAVANA.


fortsætterNæste
Sara fortæller Sara fortæller til en gruppe studerende fra Ålborg Pædagogseminarium.