Æstetiske lærerprocesser og fortælling

Arbejdet med æstetiske lærerprocesser og fortælling.
Kunstnerhuset KARAVANA giver kunstnere med nedsat funktionsevne, mulighed for at træne aktivt medborgerskab gennem arbejdet med æstetiske lærerprocesser med fortælling.

Aarhus kommunes medborgerskabspolitik, jvf. pjece om medborgerskabspolitik, (kort version) opfordrer alle borgere til at bruge sine evner og udnytte sine muligheder aktivt. Der må gerne eksperimenteres og der gives plads til mangfoldighed. Denne politik spiller en stor rolle i Kunstnerhuset KARAVANAs arbejde.

Som led i at skabe mulighed for at yde aktivt medborgerskab, skaber Kunstnerhuset KARAVANA rammer og rum for at træne medborgerskab. Mennesker med nedsat funktionsevne, har brug for at fordomme om handikap nedbrydes og til dette formål eksperimenteres med at opbygge en fortællekultur, som skaber dialog med borgere uden for Kunstnerhuset. Der eksperimenteres med at indgå nye forpligtende og givende fællesskaber. Kunstnerhuset inviterer studerende, kunstforeninger, aktivitetscentre og andre interesserede på besøg i Kunstnerhuset. Kunstnerne tager ud og fortæller i sognegårde, på plejehjem, på seminarier, i kunstforeninger og laver udstillinger mm.

Kunstnerne i Atelier KARAVANA bidrager aktivt med alt det, de er gode til: billedkunst og fortællinger om deres kunstneriske virke. De oplever en stor lydhørhed blandt husets gæster, studerende mm. Via arbejdet med de æstetiske lærerprocesser, bliver indtryk bearbejdet til kunstneriske personlige udtryk - i form af kunstværker og fortællinger om det kunstneriske arbejde og dét at være kunstner i Atelier KARAVANA.

fortsætterNæste
Sara fortæller