Ind i kunsten - ud i verden

Bennye Austring refererer i sin bog "Æstetik og Læring"(s. 81, Reitzel 2006) teoretiker, som Ingelise Flensborg, Hansjørg Hohr, Kirsten Drottner og Malcolm Ross, der beskriver æstetisk virksomhed som "en uerstattelig erkendelsesvej, ikke alene til udvikling af en række særlige færdigheder, men også til tilegnelsen af en særlig følelsesmæssig og kropslig forankret viden"

Dèt, der tidligere var usynligt og individuelt, bliver nu gennem den æstetiske lærerproces til et synligt, socialt produkt, som kunstneren kan bruge til at komme i dialog med omverdenen.

Kulturforsker Marianne Horsdal (MH) udtaler i sin artikel " Livets fortællinger" (KVAN, 2000 nr. 58)" at dele erfaringer og oplevelser, skaber samhørighed og tilhørsforhold" og " man får tildelt betydning, som person, ved at få lov til at fortælle - og lytte"

Analyserne i MHs bog " Vilje og Vilkår" viser, at ængstelighed over for det uoverskuelige og komplekse i tilværelsen "kan få mennesker til at afgrænse sig for at opnå symbolsk kontrol" og at en sådan handlemåde "kan få fordomme og stereotypier til at spire og forstærker risikoen for social udstødelse."

Muligheden for " aktivt at kunne indgå i kulturskabelsen, forhandle mening og være med til at ud forme konstruktionen af legen, tilværelsen, virkeligheden, er afhængig af gode narrative kompetencer." (MH)


fortsætterNæste

klik for at se filmen fra youtube.